HeaderPenseelstreek

zondag 10 mei 2020 10:59

Aansprakelijkheidsverzekering

De wijkvereniging heeft een Verzekering Aansprakelijkheid Bedrijven afgesloten. Daarbij is schade aan derden (personen en zaken) verzekerd, voor zover deze veroorzaakt wordt tijdens een activiteit van de wijk en indien en voor zover de aansprakelijkheid niet elders is gedekt.
De volgende zaken zijn daarbij van belang:

Wie vallen er onder de aansprakelijkheidsverzekering?
• Alle geregistreerde en betalende leden gedurende de tijd dat zij daadwerkelijk werkzaamheden verrichten voor de wijkvereniging;
• Niet-leden die tijdelijk een kortstondige ad-hoc vrijwilligersfunctie vervullen, en waarvan de naam bekend is bij de coördinator van de betreffende activiteit.

Wie vallen er niet onder de aansprakelijkheidsverzekering?
• Donateurs;
• Niet-geregistreerde vrijwilligers die niet aangemerkt kunnen worden als betalend lid.
• Ondernemers en ZZP-ers die zakelijk verbonden zijn aan een activiteit.

Wat betekent dat?
• E.e.a. impliceert dat alle vrijwilligers die in werkgroepen zijn vertegenwoordigd en activiteiten ondersteunen en/of uitvoeren, geregistreerd en betalend lid moeten zijn. Zijn zij dat niet, dan vallen zij niet onder de verzekering.
• Coördinatoren van activiteiten zijn er verantwoordelijk voor dat alle namen van vrijwilligers en ad-hoc vrijwilligers per activiteit bekend zijn en bij voorkeur tijdelijk schriftelijk zijn vastgelegd (bijvoorbeeld mail);

Conclusie: Bent u als vrijwilliger actief binnen de wijkvereniging zorg er dan voor dat u ook lid bent van de vereniging. Bent u niet zeker van uw lidmaatschap dan kunt u dat bij de secretaris van de wijkvereniging navragen.

NB het kan zijn dat niet u, als vrijwilliger, maar iemand anders van uw gezin/huishouden geregistreerd is als lid van de vereniging. In dat geval is het aan te raden om de te naamstelling van het lidmaatschap te laten wijzigen. Ook dat kan via de secretaris van de wijkvereniging. 

Hieronder kunt u het polisblad  en de verzekeringsvoorwaarden bekijken

Uittreksel polisblad

Voorwaarden verzekering Aansprakelijkheid voor Bedrijven

Voorwaarden Verzekering Aansprakelijkheid voor Werkgevers

 

 

Laatst aangepast op zondag 10 mei 2020 11:54