HeaderPenseelstreek

donderdag 18 maart 2021 18:26

Vrijwilligersbeleid en WA-verzekering

Vrijwilligers beleid

Een van de kenmerken van onze wijkvereniging is dat alle werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers; zonder vrijwilligers geen wijkvereniging! Daarom heeft het bestuur in 2020 een notitie opgesteld over het beleid t.a.v. vrijwilligers. Deze notitie is voor commentaar aan alle werkgroepen van onze vereniging gestuurd. De opmerkineg  zijn verwerkt en de definitieve notitie is behandeld en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van 23 feb 2021.

De notitie kunt u hier inzien.

WA-verzekering

De gemeente Arnhem heeft een speciale verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers afgesloten. Alle vrijwilligers en mantelzorgers in Arnhem zijn automatisch verzekerd voor onder meer schade en ongevallen tijdens uw werk als vrijwilliger. 

De gemeente geeft daarbij de volgende waarschuwing:
Let op:
- De verzekering vervangt niet uw eigen aansprakelijkheids- of ongevallenverzekering. Zeg die dus niet op!
- De verzekering is een vangnetverzekering. Dat wil zeggen dat eigen verzekeringen of die van uw vrijwilligersorganisatie voor gaan.

De regeling van de gemeente kunt u hier inzien. 

Laatst aangepast op zondag 21 maart 2021 11:14