HeaderPenseelstreek

woensdag 27 december 2017 16:01

Themaochtenden

logo ThemaochtendenOp de tweede dinsdagochtend van de maand (m.u.v. de zomermaanden) is er van 10.15 – 12.00 uur een lezing in de Bakermat, op de hoek van de G.A. van Nispenstraat en de Isaac Evertsenlaan. Uiteenlopende onderwerpen komen aan bod. Er wordt een bijdrage gevraagd van 3 euro (incl. koffie/thee).
Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met de wijkvereniging van het Burgemeesterskwartier.

Contact en informatie: www.themaochtenden.nl

Het programma van de themaochtenden voor de eeerste helft van 2018 vindt u hieronder.

Dinsdag 9 januari: De mecenas en de Verversbaas
Het Kröller-Müller Museum is met topwerken van onder andere Piet Mondriaan, Theo van Doesburg, Bart van der Leck en Gerrit Rietveld een van de schatkamers van De Stijl. De basis hiervoor werd gelegd door Helene Kröller-Müller. Zij verwierf 400 tekeningen en 42 schilderijen van Van der Leck, ze bewonderde zijn bijna abstracte beeldtaal en zijn gebruik van primaire kleuren. Mevrouw Angeline Bremer-Cox vertelt ons over de tentoonstelling “De Mecenas en de Verversbaas” die momenteel te zien is in het Kröller-Müller Museum, deze tentoonstelling is te bezichtigen tot 2 april 2018.

Dinsdag 13 februari: Het Paleis op de Dam, het klassiekste gebouw van Nederland
Jajo ten Berge, classica, oud-docent van het KGL, vertelt dat dit gebouw aanvankelijk het nieuwe stadhuis van Amsterdam was, het belangrijkste historische en culturele monument van de 17e eeuw; het moest de rijkdom en het aan zien van de stad weerspiegelen. Het moest groots worden en op beroemde voorbeelden terug grijpen uit de Klassieke Oudheid en het moest die evenaren. De architectuur is bijvoorbeeld ontleend aan de voorschriften van de Romeinse architect Vitruvius.
De beste Noord- en Zuid-Nederlandse kunstenaars werkten aan de decoratie van het gebouw. De schilderijen en beeldhouwwerken zijn voorstellingen van goden en verhalen uit de Klassieke Oudheid en de Bijbel, ze hebben symbolische betekenis.

Dinsdag 13 maart: Dilemma’s rondom het levenseinde
Prof. Mr. Eugene Sutorius en Prof. dr. Rutger Jan van der Gaag bespreken die dilemma’s.
Nederland kent sinds 2002 een “euthanasie wet”. Deze maakt onder strikte voorwaarden, levensbeëindiging op uitdrukkelijk verzoek van een wilsbekwaam individu dat ondragelijk en uitzichtloos lijdt, mogelijk. De levensverwachting neemt steeds meer toe. Dilemma’s zijn er rondom kwantiteit en kwaliteit van leven. De huidige discussie speelt rondom de vraag of de Euthanasiewet opgerekt moet worden. Is bij dementie een eerder afgegeven schriftelijke wilsverklaring voldoende, als de betrokkene zijn wil niet meer kan bevestigen? Waar liggen de mogelijkheden en grenzen van het recht op zelfbeschikking bij een zogenaamd “voltooid” leven?

Dinsdag 10 april: Natuurbrandbeheersing in Nederland
Mevrouw Ester Willemsen, werkzaam bij het Instituut Fysieke Veiligheid te Schaarsbergen, vertelt over het landelijke project ‘Natuurbrandbeheersing’ waarmee het IFV de kans op het ontstaan van een onbeheersbare natuurbrand zo klein mogelijk wil maken. Dit doen we door meer inzicht te krijgen in de risicofactoren voor alle Nederlandse natuurgebieden. Op basis daarvan worden scenario’s uitgewerkt en preventieve maatregelen getroffen. We bundelen kennis, brengen risico’s in kaart en nemen maatregelen in intensieve samenwerking met natuurbeheerders en andere partners.
Inmiddels is er een simulatiemodel ontwikkeld waarmee het werkelijke brandverloop in kaart gebracht kan worden.

Dinsdag 8 mei: Waarheid & Fraude in de Wetenschap
Dr Onno de Jong, wetenschapper aan o.a. de universiteit van Utrecht, vertelt over Waarheid & Fraude in de Wetenschap
Is de wetenschap nog steeds op jacht naar de steen der wijzen, naar de ultieme waarheid? Wat is daarbij de rol van wetenschappelijke paradigma’s? Hoe betrouwbaar is de wetenschappelijke aanpak eigenlijk? Wat bezielt wetenschappers om te frauderen en hoe is fraude te bestrijden?
Antwoorden op deze en andere vragen over de wetenschap als mensenwerk komen in deze presentatie uitgebreid aan bod.
( Met speciale aandacht voor de vraag: Moet/mag alles wat wetenschappelijk kan, en zo neen, wat dan vooral niet?)

Dinsdag 12 juni: Canon van Nederland
Een medewerker van het Openluchtmuseum vertelt ons meer over de nieuwe grootse presentatie in het museum. Deze toont de geschiedenis van ons land aan de hand van 50 canonvensters (50 belangrijke gebeurtenissen en personen), die ons land gevormd hebben. Een van de vensters bijvoorbeeld gaat over de komst van de Romeinen en een ander laat de Watersnoodramp zien.
Scholen moeten aandacht besteden aan de geschiedenis van ons land en de presentatie houdt extra rekening met deze doelgroep: er is veel te doen en tegelijkertijd is het een ontzettend rijke presentatie, door de ruim 190 objecten die voor ons verleden van belang zijn.

Laatst aangepast op dinsdag 17 april 2018 10:44

Laat een reactie achter