HeaderPenseelstreek

woensdag 27 december 2017 15:57

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid is er vooralsnog alleen in de buurt De Hoogkamp een werkgroep actief. Er worden intitiatieven ondernomen om ook in de Sterrenberg en De Gulden Bodem werkgroepen op te richten. 

Werkgroep Hoogkamp Energie

Voor een duurzame, betrokken en klimaatbewuste wijk.

Wie zijn wij?
Sinds oktober 2016 heeft de buurt Hoogkamp een actieve werkgroep die zich ten doel stelt om buurtbewoners te informeren over de energietransitie, te motiveren tot duurzame aanpassingen aan woningen en woonomgeving en om elkaar te ondersteunen in het proces naar een duurzame lokale samenleving. De Hoogkamp bestaat uit 745 woningen uit de dertiger jaren, voornamelijk particulier eigendom in een mooie groene omgeving.

De werkgroep bestaat uit zeven actieve bewoners met een mooie mix van deskundigheid op het gebied van warmtewinning, duurzaam bouwen, mobiliteit, energie-infrastructuur, vergroening, interim management en samenlevingsopbouw en een lid van de wijkvereniging. Daarnaast bestaat een subwerkgroep van 11 mensen die zich richt op collectieve alternatieven voor aardgas. Zij hebben hun eerste plan gepresenteerd op 23 november 2017. Ook hebben wij plannen om groepjes te vormen rondom mobiliteit en recycling van afval. In 2017 hebben we vier drukbezochte wandelingen met warmtecamera’s en vier buurtavonden georganiseerd. Onze vijfde buurtavond in maart 2018 werd wederom door 60 mensen bezocht, die nieuwsgierig waren naar het stoken op lage temperaturen. Op 31 mei organiseren wij een buurtavond over het onderwerp Duurzaam Mobiel

Wij worden ondersteund door Buurkracht van Alliander en wij hebben een uitstekende samenwerking met wijkvereniging De Penseelstreek. Via het wijkblad, hun website en de digitale nieuwsbrief informeren wij regelmatig de bewoners van de Hoogkamp.
In de loop van het jaar zijn wij aangeschoven bij overleg van gemeente, netbeheerders, warmtenet, woningcorporaties en energiemaatschappijen rondom het onderzoek van CE Delft naar mogelijke scenario’s voor aardgasloze wijken in Arnhem. Ook hebben wij nauwe banden aangeknoopt met de Energiecoöperatie Midden Gelderland en werken enkelen van ons als woonwensencoach voor het Energieloket. De Werkgroep Hoogkamp Energie kan binnenkort starten met een vooronderzoek naar de haalbaarheid van een wijkwarmtepomp dankzij een subsidie van de Provincie Gelderland. Ook worden wij ondersteund door het AANjaagfonds van de gemeente Arnhem

Contact: https://www.buurkracht.nl/buurten/hoogkamp-arnhem  

Laatst aangepast op donderdag 05 april 2018 20:16

Laat een reactie achter