HeaderPenseelstreek

woensdag 27 december 2017 16:01

Themaochtenden

logo Themaochtenden
Op de tweede dinsdagochtend van de maand (m.u.v. de zomermaanden) is er van 10.15 – 12.00 uur een lezing in de Bakermat, op de hoek van de G.A. van Nispenstraat en de Isaac Evertsenlaan. Uiteenlopende onderwerpen komen aan bod. Er wordt een bijdrage gevraagd van 3 euro (incl. koffie/thee).
Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met de wijkvereniging van het Burgemeesterskwartier.

Contact en informatie: www.themaochtenden.nl of tel. 026 - 44 21 739

Het programma van de themaochtenden voor de winter en het voorjaar van 2019 vindt u hieronder. 

themaochtend 8 jan 2019
Dinsdag 8 jan: Roofkunst

Lezing door Fred Hammerstein

In de jaren 1933 – 1945 hebben de nazi’s op grote schaal (kunst)objecten van grote culturele waarde geroofd of onder druk aangekocht. Een aantal van deze cultuurgoederen is na de bevrijding teruggevonden en ondergebracht bij de Stichting Nederlands Kunstbezit die een deel heeft teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaren, een deel heeft verkocht en een ander deel heeft behouden.

Pas vanaf de jaren 90 ontstond er weer belangstelling voor restitutie van ‘roofkunst’.
In 2001 is een daartoe in het leven geroepen Restitutiecommissie met haar werk begonnen. 

themaochtend 12 feb 2019
Dinsdag 12 feb: Arnhem voor de Arnhemmers

Lezing door Margreet van Gastel

  • Hoe is het gesteld met de Arnhemmer die het minder goed heeft?
  • Hoeveel kinderen hebben het moeilijk?
  • Welke instellingen kunnen ondersteuning bieden?
  • Wat doet de gemeente?

Op deze ochtend wordt een beeld gegeven in de wereld van de Arnhemmer die ondersteuning nodig heeft om niet verder af te glijden in armoede.

Na de pauze komen de kringloopwinkels van 2Switch aan bod, die veel meer waarde hebben dan hergebruik en duurzaamheid. Re-integratie en werkervaringstrajecten bieden perspectief om uit de armoedeval te blijven.

themaochtend 12 maart 2019
Dinsdag 12 maart: Frankrijk onder Macron en marche! (arriere?)

Lezing door Niek Pas

Bijna twee jaar geleden kwam Emmanuel Macron in Frankrijk aan de macht. De verkiezing van de toentertijd 39-jarige politicus was ronduit verrassend.
Maar wat is er eigenlijk terecht gekomen van zijn ambitieuze nationale en internationale (Europese!) hervormingsagenda? En hoe staat Frankrijk er, halverwege Macrons ambtstermijn, eigenlijk voor op maatschappelijk, politiek en economisch gebied? 

themaochtend 9 april 2019
Dinsdag 9 april: Juridische en ethische kanten van terbeschikkingstelling(TBS)

Wetsovertreders worden gestraft. Rechters houden daarbij rekening met de geestelijke gesteldheid van daders. Wanneer een dader volledig in de war was en niet wist wat hij deed, is hij ontoerekeningsvatbaar en kan hem zijn daad strafrechtelijk niet worden aangerekend. Opname in een psychiatrisch ziekenhuis is dan aangewezen.

Maar wat te doen als een dader door een geestesstoornis gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar is? Hij verdient dan een mildere straf, maar na vrijlating zou hij door zijn stoornis opnieuw een gevaar kunnen gaan vormen voor zijn omgeving.

Om de maatschappij tegen zulke mensen te beschermen kan de rechter hem daarvoor dwangverpleging opleggen in een specialistische tbs-kliniek. De duur van tbs is onbepaald en wordt pas opgeheven wanneer het gevaar voor herhaling is geweken.

themaochtend 14 mei 2019
Dinsdag 14 mei: Claude Monet, impressionist bij uitstek

Lezing door Maria Driessen

Claude Monet (1840-1926) werd één van de bekendste schilders van de moderne tijd. Praktisch al zijn schilderijen zijn lievelingen van het publiek geworden. Vooral het latere werk, geïnspireerd door de tuinen van zijn woonhuis in Giverny, wordt hoog gewaardeerd.
Monet wist zijn talent volledig te ontwikkelen. Dat was zijn eigen verdienste, maar niet helemaal. Twee leermeesters waren van belang voor Monet, namelijk Eugène Boudin en Johan Barthold Jongkind. Hun inzichten vormden de basis voor de richting die hij koos in de schilderkunst. 

themaochtend 11 juni 2019
Dinsdag 11 juni: Het testament en levenstestament

Ineke Meuwese van notariskantoor Dirkzwager zal met u de belangrijkste onderwerpen rondom het testament en levenstestament bespreken. Het testament regelt uw situatie na overlijden.
Hierin kan worden opgenomen wie uw erfgenamen zijn, wat u uw kleinkinderen nalaat en wie tot executeur wordt benoemd. Tijdens uw leven is het mogelijk dat u in een situatie terechtkomt waarbij u niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen, bijvoorbeeld na een ongeluk of bij dementie. In een dergelijk geval biedt een levenstestament uitkomst.

In een levenstestament kunt u opnemen wie uw financiële, zakelijke, persoonlijke en medische wensen mag behartigen. Zo houdt u de regie in eigen hand.

 

Laatst aangepast op dinsdag 18 december 2018 17:06

Laat een reactie achter