HeaderPenseelstreek

donderdag 05 oktober 2017 15:22

Buurtpreventie

Buurtpreventie


In de wijken Gulden Bodem, Sterrenberg en Hoogkamp kennen we 10 buurtpreventieprojecten.

Wat is buurtpreventieproject?
Doel van een buurtpreventieproject is dat bewoners en politie er samen voor zorgen dat dieven en criminelen minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Dat kan door wat extra op te letten op wat er in uw directe woonomgeving gebeurt en elkaar daarvan op de hoogte te stellen. Buurtpreventie is dus een informatie-project; wijkbewoners zijn de oren en ogen van de politie. En de politie informeert gericht de bewoners over wat er in hun wijk speelt rondom crimineel gedrag, zodat iedereen er zijn voordeel mee kan doen.

Buurtpreventie is niet 'eigen rechter' spelen en is ook niet zoiets als een burgerwacht. De politie is en blijft de sterke arm der wet.

Doe mee.
Per buurtpreventieproject is er een buurtcoördinator en elke straat heeft één of meer straatcontactpersonen.
Als u zich nog niet heeft aangemeld, kunt u dat bij uw buurt doen, zie buurtpreventieprojecten bovenaan deze pagina. U krijgt dan nadere informatie over het functioneren van uw buurtpreventieproject. Deelname is gratis. En alle e-mailadressen worden uitsluitend voor dit project gebruikt; uw privacy is gewaarborgd.
Heeft u geen e-mail, dan kunt u contact opnemen met uw buurtcoördinator. Wilt u weten wie dat is, dan kunt u bellen met Frank Jibben, tel. 026 – 351 54 59.

Buurtpreventiesticker
foto buurtpreventiestickerDeelnemers aan het buurtpreventieproject kunnen dat zichtbaar maken door één of meer buurtpreventiestickers achter hun raam of deur te plakken. De stickers zijn gratis verkrijgbaar bij de straatcontactpersoon. 

Laatst aangepast op dinsdag 03 april 2018 14:21