HeaderPenseelstreek

dinsdag 03 september 2019 19:15

Voortgang groot onderhoud Sterrenberg

logo gemeente arnhem
Vorig jaar hebben we (het Projectteam Groot Onderhoud).aan bewoners gevraagd om input te leveren voor verbeterwensen in en om Sterrenberg. We hebben veel opmerkingen gekregen over de verkeersveiligheid in Sterrenberg en vooral in de Jacob Marislaan.

Ook vanuit de wijkenquête van de penseelstreek is naar voren gekomen dat de verkeersveiligheid in de Jacob Marislaan beter kan.
Team Leefomgeving van de gemeente is hiermee aan de slag gegaan en heeft budget ter beschikking gesteld om een aantal punten te verbeteren.

Dit budget heeft Team Leefomgeving ter beschikking gesteld aan Groot Onderhoud, zodat we naast het plegen van onderhoud aan riolering en verharding ook de verkeersveiligheid aan kunnen pakken.

We hebben met bewoners van de Jacob Marislaan om tafel gezeten om te kijken wat de wensen en mogelijkheden zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren.
Hieruit is een concreet voorstel gekomen, zie bijlage.

Het voorstel bevat de volgende verbeterpunten:
- De bushaltes die niet meer in gebruik zijn worden verwijderd.
- Hierdoor kan de kruising met de Bakenbergseweg verbeterd worden, ook voor voetgangers.
- De rijbaan wordt visueel versmald door de parkeervakken in klinkers uit te voeren.
- De kruisingen worden gelijkwaardiger gemaakt door eenheid in materiaal (asfalt), voorzien van een drempelmarkering en eventueel iets verhoogd aangelegd. Hierdoor wordt het duidelijker wordt dat straten van rechts voorrang hebben.

Projectteam Groot Onderhoud.

Laatst aangepast op dinsdag 03 september 2019 19:26

Laat een reactie achter